به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: اگر ارز توسط دلالان وارد بازار شود و در بازار خرید و فروش شود، به طوری که خریداران از بانک مرکزی ارز نگیرند و بفروشند، ولی بازار بر مبنای عرضه وتقاضا باشد، مکانیزم عرضه و تقاضا بازار ارز را  تعیین می کند. در واقع قیمت ارز را بازار مشخص می کند.
وی با تاکید بر اینکه هیج کس نمی تواند زمان تک نرخی شدن ارز را پیش بینی کند، افزود: مکانیزم جدید بانک مرکزی که باعث می شود واردکننده از بانک ها ارز بخرند و صادرکننده به بانک ارز خود را بفروشد،بازار به سمت رقابتی شدن پیش می رود.
تقوی تصریح کرد: بانک مرکزی، در اختیار دولت است؛ ارزی که از خارج وارد کشور می شود، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و بانک مرکزی نیازهای ارزی کشور را تامین می کند. به طور مثال، کالایی که صادر می شود ارز  وارد کشور می کند که این ارز می تواند در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد  و در قبال آن، بانک مرکزی به صادر کننده ریال بدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که برجام مورد توافق قرار گرفت، در واقع یک خوش بینی در مردم ایجاد شد. سفته بازان آن زمان دلارهایشان را فروختند، چون فکر می کردند دلار زیاد وارد کشور می شود و قیمت دلار کاهش پیدا می کند،اما چنین نشد.
به گفته وی تصمیم اخیر بانک مرکزی برای دخیل کردن بانکها در بازار ارز موجب یکسان شدن نرخ ارز شده و تصمیمی کم تورم تر برای یکسان سازی نرخ ارز است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167333/زمان-تک-نرخی-شدن-ارز-مشخص-نیست