به گزارش خبرنگار
بورس نیوز، شرکت ایران خودرو دیزل براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص
تحصیل یا واگذاری
بااهمیت سهام شرکت ها اعلام نموده که در راستای تسویه قسمتی از بدهی شرکت ، در هیئت
مدیره مصوب شد قسمتی از سهام شرکت های تابعه بعد از اخذ نظر هیئت مدیره محترم ایران
خودرو و از طریق مزایده عمومی بفروش رسانیده شود. بدیهی است انجام اقدامات قانونی از
قبیل اخذ گزارش کارشناسی و مزایده ، نیازمند طی تشریفات قانونی بوده که به محض قطعی
شدن موضوع ، اطلاع رسانی مجدد صورت خواهد پذیرفت. د
ر حال حاضر آثار مالی
اطلاعات افشا شده فوق مشخص نمی باشد و نیاز به بررسی های بیشتر دارد. لذا، به محض روشن
شدن، موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی می گردد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166562/شفاف-سازي-خاور-در-خصوص-تحصيل-يا-واگذاري-بااهميت-سهام-شرکت-ها