پایگاه خبری معدن نیوز- صنایع استان گیلان در سه ماه نخست امسال نزدیک به ٣١٨ میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کردند.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، این میزان تسهیلات به ٢٨ طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان یاد شده پرداخت شده است.
تعداد طرح‌های صنعتی بزرگ استان گیلان که در بهار امسال از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند به ١٠ طرح می‌رسد که بیش از ٢٠۶میلیارد ریال به آنها اختصاص یافته است.
تعداد صنایع کوچک و متوسط استان نیز که توسط این بانک در مدت یاد شده تامین مالی شده اند١٨ طرح بوده که در مجموع از ١١٢ میلیارد ریال تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17687