پایگاه خبری معدن نیوز- معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: درحال‌حاضر سطح توان اکتشافی ایران ارتقا یافته و توان رقابت با برخی کشورهای اروپایی را داریم با این حال همکاری اکتشافی با کشورهای همچون آلمان جزو برنامه هاست گرچه گره‌های سیاسی مانع تسریع در اجرا شده است.
بهروز برنا در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز با اشاره به اینکه توسعه اکتشافات تنها منوط به تجهیزات نیست، اظهار کرد: در انجام موفق فعالیت‌های اکتشافی باید به نیروی انسانی ماهر، تجهیزات پیشرفته و منابع مالی کافی دسترسی داشت که درحال‌حاضر سازمان زمین شناسی ایران از نظر نیروی انسانی و تجهیزات به سطح قابل قبولی دست یافته و تنها محدودیت اعتبارات مالی مانع توسعه اکتشافات در کشور شده است.
او با تاکید بر اینکه ایران در بخش دانش فنی مهندسی و اکتشافات توان رقابت با برخی کشورهای اروپایی را دارد، افزود: در سال‌های گذشته فعالیت‌های خوبی در بخش اکتشافات انجام شده که نمایان گر توانایی دانش فنی ایرانی است هر چند محدودیت تجهیزات پیشرفته هنوز نیز وجود دارد با این حال در این بخش نیز امکانات خوبی در کشور وجود داد که می‌تواند به توسعه‌ای اکتشافات معدنی در کشور کمک کند.
وی ادامه داد: در همین راستا همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته به طوری که با کشورهای همچون آلمان و فرانسه مذاکراتی انجام شده است.
برنا با تاکید بر اینکه همکاری‌های بین‌المللی برای تقویت توانمندی‌های اکتشافی جزو برنامه هاست، تصریح کرد: تا زمانی که پروژهای اکتشافی در بخش معدن توسعه نیابد صنایع معدنی نیز رونق چندانی نخواهند گرفت. حال در شرایط کنونی که سازمان زمین شناسی به تجهیزات روز مجهز شده و از نظر دانش فنی نیز به سطح خوبی دست یافته است باید با تامین اعتبار پروژه‌های اکتشافی جدید به رونق بخش معدن کمک کنیم.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17689