پایگاه خبری معدن نیوز- شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس آمار تولید در طول ۴ ماه نخست امسال موفق به رشد تولید ۶ درصدی مس محتوی شد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت شرکت مس با اعلام این خبر و با تأکید بر اینکه شاخص اصلی و عمده ما در ارزیابی برنامه‌های تولیدی شرکت، تولید مس محتوی است، گفت: تا پایان تیرماه سال ۹۵ تولید مس محتوی شرکت ملی صنایع مس ایران درمجموع ۹۸ هزار و ۸۸۰ تن بوده که در مقابل برنامه تعریف‌شده ۴ ماهه ۹۳ هزار و ۳۳۵ تنی رشد ۶ درصدی داشته است.
وی افزود: شرکت مس با این میزان تولید تاکنون موفق به اجرای ۳۷ درصد از برنامه تولید ۲۶۵ هزار و ۲۶۸ تنی امسال شده است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت با بیان اینکه تولید مس محتوای کنسانتره در طی ۴ ماه نخست امسال نیز رشد ۵ درصدی داشته است گفت: تا پایان تیرماه امسال مجموع تولید مس محتوای کنسانتره ۹۴ هزار و ۷۳۳ تن بوده است درحالی‌که بر اساس برنامه پیش‌بینی شده باید ۸۹ هزار و ۷۶۵ تن مس محتوای کنسانتره تولید می‌کرد.
وی بیان کرد: در این زمینه هم بررسی آماری میزان تولید نشان دهنده تحقق ۳۷ درصدی از برنامه تولید سال ۹۵ به میزان ۲۵۴ هزار و ۶۸۷ تن مس محتوای کنسانتره است.
عبدی با بیان اینکه تولید کنسانتره مس تا پایان تیرماه امسال رشد حدود یک درصدی را تجربه کرده است، گفت: در طی این مدت شرکت مس ۳۷۳ هزار و ۱۷ تن نسبت به برنامه تعریف شده ۳۷۰ هزار و ۲۷۳ تنی، کنسانتره مس تولید کرد که این میزان تولید هم بیانگر تحقق ۳۶ درصدی برنامه امسال به میزان ۱ میلیون و ۵۰ هزار تن است.
وی افزود: تولید کنسانتره مولیبدن شرکت مس هم در طی این مدت بر اساس برنامه پیش رفته است و برنامه آن به طور کامل محقق شده و در مجموع ۲۴۴۹ تن مولیبدن تولید شده است و بر این اساس و با این میزان تولید ۳۵ درصد از برنامه تولید سال ۹۵ شرکت مس به میزان ۶ هزار و ۹۰۰ تن نیز محقق شده است.
 عبدی اظهار کرد: برنامه تعیین‌شده برای تولید سنگ سولفوری تا پایان تیرماه امسال از مناطق مس سرچشمه، میدوک، سونگون، ۱۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن بوده که با عملکرد ۱۷ میلیون و ۱۱۶ هزار تنی، ۴ درصد از برنامه جلوتر بوده است و در مجموع در این قسمت هم ۳۷ درصد از برنامه تولید سنگ سولفور سال ۹۵ شرکت مس محقق شده است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت شرکت مس در خصوص کل استخراج شرکت مس در طی این ۴ ماه گفت: در طی این مدت شرکت مس در مجموع ۵۵ میلیون ۷۶۴ هزار تن استخراج داشته است که در مقایسه با برنامه تعریف شده ۴۷ میلیون و ۸۸ هزار تنی از رشد ۱۸ درصدی برخوردار بوده است. همچنین شرکت مس بااین میزان استخراج ۳۹ درصد از برنامه استخراج ۱۴۴ میلیون تنی امسال شرکت را محقق کرده است.
عبدی در خصوص میزان تولید اسید سولفوریک در طی این ۴ ماه اظهار کرد: در مجموع میزان تولید اسید سولفوریک شرکت مس ۱۶ هزار و ۹۱۱ تن بوده است که در مقایسه با برنامه تولید ۱۶ هزار و ۳۳۵ تنی از رشد ۳/۵ درصدی برخوردار شده است.
وی افزود: شرکت مس با این میزان تولید ۴۲ درصد از برنامه ۴۰ هزار تنی اسید سال ۹۵ را محقق کرده است.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17680