جهان صنعت: غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره با اشاره به این موضوع، دلیل برگزار نشدن مجامع برخی بانک‌های دولتی و خصوص را قانونی ذکر کرد و گفت: به موجب قانون و مقررات پولی و بانکی کشور بانک مرکزی وظیفه دارد نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها را ارائه دهد و بانک‌ها نیز موظفند نمونه ارائه شده را رعایت کنند.

وی افزود: ‌در سال گذشته بانک مرکزی نمونه مشخصی ارائه داده است و از همه صاحبنظران خواسته نظرات خود را ارائه دهند. از اول سال ۹۵ نیز بانک‌ها را مکلف کرده تا نمونه یادشده را رعایت کنند؛ فارغ از درست یا نادرست بودن، این دستورالعمل صورت‌های مالی بانک مرکزی از سوی مقام ناظر پولی کشور است و مقررات و تکالیف قانونی آن برای همه بانک‌ها الزامی‌آور است.

دوانی به خبرآنلاین گفت: بنابراین بانک‌ها باید صورت‌های مالی خود را طبق نمونه بانک مرکزی ارائه دهند. کمان اینکه بیشتر بانک‌های خصوصی نیز این کار را انجام داده‌اند.

متاسفانه بانک‌های دولتی که باید بیشتر قانونمدار باشند، بنابه دلایلی که ناروشن است از ارائه صورت‌های مالی مورد نظر به بانک مرکزی خودداری کرده بنابراین بانک مرکزی نیز مجوز برگزاری مجامع آنها را صادر نکرده است. گفته می‌شود سازمان حسابرسی نیز در مورد اجرای این صورت‌های مالی با بانک مرکزی اختلاف نظر داشته است.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120474.html