در ادامه سفر چند روزه نمایندگان WHOو FAO به ایران که با هدف ارزیابی سیستم های کنترل غذا در ایران صورت گرفته است درجلسه ای که با محوریت “برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی” در اداره کل ارزیابی و نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی و با حضور نمایندگان روابط عمومی برگزار شد گزارشی از فعالیتهای فرهنگی – آموزشی- رسانه ای این سازمان به استماع  آنان رسید.

بنا بر همین گزارش توضیحات و مستندات مربوط به برنامه های اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه نحوه تهیه و مصرف فرآورده های سلامت محور و چگونگی ارتباطات برون سازمانی در که در راستای سیاست های سلامت محور سازمان غذا و دارو می باشد ارائه و مورد استقبال نمایندگان WHO قرار گرفت.

 نمایندگان ویژه سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار جهانی ضمن تائید فعالیتهای انجام شده و تاکید بر ادامه آنها  از طرح نشانگرهای رنگی تغذیه ای ایران به عنوان معدود کشور های برگزار کننده چنین طرحی، تحسین کردند.

در پایان جلسه، این نمایندگان به کمپین سلامتی اصلاح الگوی مصرف ایران پیوستند.

 

 

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120449.html