به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن امروز از جمله بنیاد های مطرح بنگاه دار در سطح کشورند که البته در صنعت بیمه نیز دارای کرسی های قابل توجهی اند. مسلما سهام در تملک این بنیاد ها و شرکت های اقماری شان طبق قانون این فرصت را در اختیار قرار می دهد تا مهم ترین و تاثیر گذار ترین کرسی های مدیریتی در هیات مدیره در اختیار این گروه قرار گیرد.

به نوشته راز پول، اما زیان انباشته ۲۰۳ میلیارد تومانی بیمه دی که بخش قابل توجهی از سهامش در اختیار بنیاد شهید، زیان ۳۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومانی بیمه سینا که بخش قابل توجهی از سهامش در اختیار بنیاد مستضعفان و سود ناچیز ۵ ریالی بیمه میهن که بنیاد مسکن نیز در آن سهام دار داری کرسی مدیریت است ، نشان می دهد که بنیاد ها در بنگاه داری و انتخاب گزینه های مدیریتی چندان موفق نبوده اند هرچند که یکی از مدیران عامل شرکت های بیمه به لحاظ کارشناسی نظری مخالف با این موضوع دارد .
وی اذعان می کند که اگر میانگین ۱۰ سال گذشته صنعت بیمه را مورد توجه قرار دهیم به این واقعیت خواهیم رسید که این مشکلات خاص شرکت های با سهام داری بنیاد ها نبوده و اغلب شرکت ها با مشکلاتی مواجه بوده اند .وی اذعان دارد که باید بیمه کوثر را به این مجموعه افزود چراکه ترکیب سهامداران این شرکت نیز قابل قیاس با سایرین است و این مقام مسئول اضافه می کند شرکت هایی که بخش عمده ای از سهام در اختیار این گروه قرار دارد به لحاظ حاکمیت شرکتی رفتارهای مناسب تری داشته اند و در مواردی مانند افزایش سرمایه و… همراهی لازم را به عمل می آورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد ۱۰ سال گذشته صنعت بیمه به بحث ذخیره گیری مثلثی می رسد و می گوید آنچه امروز به عنوان کسری ذخایر عنوان می شود و باعث شده که شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرند در مجموعه هایی با سهام داری بخش خصوصی و بنیاد ها یکسان است و محصول سالهای گذشته بوده است. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که فقط بنگاه های وابسته به بنیاد ها در زیان هستند.
وی به چالش های بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه دولتی و بیمه آرمان به عنوان شرکتی کاملا خصوصی اشاره دارد و اذعان می کند که مشکلات مربوط به مدیریت بنیاد ها نیست هرچند که در کلان موضوع معتقدم که با توجه به ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ ورود نهادهای وابسته به قدرت به اقتصاد سبب پیچیده شدن جریانات اقتصادی می شود. اقتصاد آزاد باید در دل بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی باید در فضایی آزاد به رقابت بپردازد ، در حالی که به جرات می توان گفت در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی نداریم و اکثر بنگاه ها وابستگی هایی دارند .
بنیاد شهید که سهم قابل توجهی از سهام بیمه دی را در اختیار دارد در اثر سوء مدیریت در سال های گذشته امروز در دل خود زیان ۲۰۳ میلیارد تومانی دارد . زیان انباشته در حالی در دل این شرکت ریشه دارد که جریان حاکم بر مدیریت مجموعه سرمایه این شرکت را به ۲۵۰ میلیارد تومان رساند.
بانک دی با ۱۹٫۷درصد،آتیه سازان دی با ۹٫۹۳درصد،تعاونی مسکن کارکنان بانک دی با ۹٫۹۲ درصد ، آتیه سازان دی با ۵٫۸۹درصد، اندوخته شاهد با ۴٫۹درصد و سازمان اقتصادی کوثر با ۱۶٫۴۸درصد سهم سهام داران این مجموعه را تشکیل می دهند.
بنیاد مستضعفان یکی از سهام داران پرقدرت بیمه سینا است . این شرکت ۳۵ درصد سهامش متعلق به بنیاد علوی١٨ درصد مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا،۴ درصد لیزینگ جامع سینا، ۲٫۱درصد بنیاد مستضعفان است .سرمایه این شرکت ۹۵ میلیارد تومان است .
در بیمه میهن نیز ۱۵ درصد سهام متعلق به بنیاد مسکن و ۱۰ درصد سهام متعلق به تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن است. این شرکت با سرمایه ۸۰میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومانی در بازار بیمه کشور فعال است.این شرکت در سال ۱۳۹۳ به هر سهم ۵۰ ریال سود داد و در سال ۱۳۹۴ این سود به ازای هر سهم ۵ ریال سود داده است.
هرچند که زیان انباشته در عملکرد سال گذشته برخی شرکت های خصوصی دیگر نیز قابل مشاهده است اما بنیادها در این بخش سرآمد هستند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167204/زیان-بنیادها-در-شرکت-های-بیمه