به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،داشتن ماشین های گرانقیمت و یا خانه های آنچنانی جز معمولی ترین دارایی های افراد پولدار در سرتاسر جهان است اما داشتن ببر و پلنگ به عنوان حیوان خانگی و قراردادن کوسه درسته جلوی بچه شیر مثلا نهارشان همیشه کوسه است دیگر جز عجایب این طبقه مرفه در دبی به شمار می رود.

بچه پولدار ها

بچه پولدار ها

بچه پولدار ها

بچه پولدار ها

بچه پولدار ها

بچه پولدار ها

بچه پولدار ها

منبع خبر: http://banker.ir/news/167191/زندگی-عجیب-بچه-پولدار-ها-تصاویر