به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از جمله فعالیتهای بانک ملی ایران در این زمینه به شرح ذیل می باشد:
۱- کمک ۱۸ میلیارد ریال برای آزادی ۴۴ نفر از زنان زندانی جرایم غیر عمد سال ۱۳۹۴
۲- آزاد سازی تمامی زندانیان جرایم غیر عمد استان لرستان سال ۱۳۹۱
۳- آزادی ۸۷ زندانی جرایم غیر عمد در آستانه سال ۱۳۹۲
۴- آزادی ۲۷ نفر از زندانیان استان گلستان سال ۱۳۹۰
۵- کمک ۱۰ میلیارد ریال کمک نقدی جهت آزادی زندانیان سال ۱۳۸۹
۶- کمک ۶۰۰ میلیون ریالی بانک ملی ایران برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد سال ۱۳۸۹
۷- مشارکت ۵۰۰ میلیون ریالی بانک ملی ایران در جشن گلریزان سال ۱۳۸۸

منبع خبر: http://banker.ir/news/167163/بانک-ملی-پیشگام-در-آزادسازی-زندانیان-دیه