شاپور محمدی در طول دوران مسئولیتش در وزارت اقتصاد بیشترین فعالیت را در زمینه رونق اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار داشت. ارتقای جایگاه ایران و بهبود رتبه سهولت کسب و کار در دوران مسئولیت وی در وزارت اقتصاد رخ داد.

به گزارش انتخاب، پس از استعفا و کناره گیری محمد فطانت از ریاست سازمان بورس اوراق بهادار و جایگزینی شاپور محمدی به جای وی، برخی با طرح این ادعا که سابقه فعالیت فطانت در صنعت خودرو موجب بهبود و رشد ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمایه شده بود، از انتخاب شاپور محمدی ابراز نگرانی کرده اند.

اما نگاهی به سابقه فعالیت و عملکرد محمدی نشان می دهد این نگرانی نادرست است. بهبود عملکرد بازار سرمایه در گرو بهبود فضای کسب و کار و رشد بخش واقعی اقتصاد است.

شاپور محمدی در طول دوران مسئولیتش در وزارت اقتصاد بیشترین فعالیت را در زمینه رونق اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار داشت.

ارتقای جایگاه ایران و بهبود رتبه سهولت کسب و کار در دوران مسئولیت وی در وزارت اقتصاد رخ داد.

نگاه محمدی به صنعت خودرو نیز نگاهی حمایتی است که در توجه وی به بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و از جمله صنعت خودرو ریشه دارد.

از سوی دیگر قصد شاپور محمدی برای ادامه همکاری با حسن امیری ، پیامی امید بخش به خودرویی هاست.

لازم به ذکر است حسن امیری پیش از انتصاب به سمت معاونت نظارت بورس، معاون اداری و اقتصادی سایپا بوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166396/تداوم-روزهای-خوب-خودروسازان-با-حضور-محمدی-در-بورس