دارو از جمله صنایعی است که افزایش نرخ فروش محصولات آن براساس
مجوز سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت انجام می گیرد و سرمایه گذاران در دورانهای
مختلف باید به این موضوع توجه داشته باشند.

براساس گزارش شرکت
کارگزاری نهایت نگر
، اما از مهمترین تغییرات کلانی که در این صنعت در حال رخ
دادن است، کاهش هزینه مالی این شرکتها به علت کاهش نرخ تسهیلات و کاهش تحریمها می
باشد که شرکتها می توانند با هزینه کمتری مواد اولیه خود را وارد کنند. این موضوع
می تواند در سالهای آتی باعث نرخ رشد سودآوری بیشتر این شرکتها شود.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده
و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می
دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل
دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

چگونگی سرمایه گذاری در

حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار
طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه
وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به
بازگشت پول اولیه طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی
را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید
(بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش این
موقع در حدود (۱۳۹۰٫۵٫۳) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۱۰۰
تومان خریداری کرده است. طی این سالها در ۱۰ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع
سالیانه و ۵مجمع افزایش سرمایه از محل آورده).

چگونگی سرمایه گذاری در

درحال حاضر در تاریخ ۹۵٫۵٫۶ قیمت سهم ۱۱۴۲ تومان بوده و p/e سهم معادل ۸٫۱۷
می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت
    اول دوره معادل ۱۶۱۲ تومان شده است.

  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل ۲۱۰۲٫۶تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما
    به ازای ۶٫۵۲سهم * ۱۱۴۲ تومان، معادل ۷۴۴۵٫۸تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۴
سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را
بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی
ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در
حال حاضر سرمایه‌ گذار ۶٫۵۲ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید و فروش
می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی
دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو
شیرده می باشد، بفروشد).

این شرکت نیز با توجه به ساختار مناسب و همچنین محصولات
استراتژیک می تواند از گزینه های مناسب برای مطالعه در راستای سرمایه گذاری راحت باشد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت
نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

تهیه و تنظیم: سیدیاسر مهرآور

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166414/چگونگی-سرمایه-گذاری-در-دالبر