به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، در صورتی که آهن موجود در فیروزه زیاد باشد به رنگ سبز و در صورت وجود آلومینیم زیاد به رنگ سفید دیده خواهد شد که به ترتیب ارزش آن کاهش می‌یابد. بر این اساس رنگ آبی با ارزش‌ترین نوع فیروزه است.
فیروزه در مقابل روغن، کرم، ادکلن عکس العمل نشان می‌دهد و هرگز نباید با آنها تماس پیدا کند.
فیروزه تقویت‌کننده چشم، قلب و باعث ارامش می‌شود، البته خواص دیگری نیز برای فیروزه گفته شده است.
رها صالحی کارشناس زمین شناسی

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17671