به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مجمع عمومی سالانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ پنجم مرداد ماه امسال  تشکیل شد و افزون بر رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آن ها، براساس انتخاباتی که با حضور تمامی اعضای کانون به عمل آمد، ضمن قدردانی از تلاش های دکتر کورش پرویزیان در سمت ریاست کانون در دوره پیشین، برای دومین دوره متوالی، به عنوان رییس دوره ای شورای کانون برگزیده شد.
ضمنا آقای محمدرضا جمشیدی به عنوان دبیرکل شورای عالی کانون انتخاب شدند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167135/رئیس-کانون-بانک‎ها-و-موسسات-خصوصی-ابقا-شد