پایگاه خبری معدن نیوز- در سه ماه نخست امسال بانک صنعت و معدن مبلغ ٩۴ میلیارد ریال تسهیلات به صنایع استان سیستان و بلوچستان پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، این میزان تسهیلات به ٧ طرح کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در این منطقه از کشورمان تخصیص یافت.
از تسهیلات یاد شده ٧٢ میلیارد ریال به ٣ طرح بزرگ صنعتی و ٢٢ میلیارد ریال به ۴ طرح کوچک و متوسط صنعتی پرداخت شد.
در اردیبهشت ماه امسال مراسم کلنگ زنی نخستین نیروگاه ١٠ مگاواتی خورشیدی که توسط این بانک تامین مالی شده است در شهرستان زاهدان برگزارشده بود.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17674