مبحث تک نرخی شدن
ارز فارغ از جهت گیری های گوناگون، همواره از دغدغه های اصلی دولت ها بوده است.

یک تحلیلگر بازار
سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با
توجه به نفت بنیان بودن ساختار اقتصادی ایران، اثر پذیری صنایع مرتبط با نفت از
جمله صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی چه از نظر عملیاتی و چه از نظر سودسازی و به تبع
آن تغییرات محتمل در ارزش سهام این شرکت ها که بخش اصلی پرتفوی بسیاری از نهادها و
شرکت های بزرگ کشور از جمله صندوق های بازنشستگی را تشکیل می دهند، بسیار حائز
اهمیت خواهد بود.

رضا صابونچی در
ادامه این اثر پذیری را از دو زاویه قابل بررسی کرد و گفت: از بعد کلان؛ با توجه
به اینکه نرخ ارز در اکثر کشورهای توسعه یافته، شناور و تابعی از عرضه و تقاضاست
لذا فساد پذیری سیستم دولتی و خصوصی از این ناحیه به صفر نزدیک شده است. ارز دو یا
چند نرخی همیشه به عنوان پاشنه آشیل سرمایه گذاری خارجی در ایران نقش بازی کرده
است.

وی افزود: در سال
های اخیر و با توجه به ثبات نسبی حاکم بر اقتصاد و سیاست، علی الخصوص سیاست خارجی،
نوسانات ارز کاهش شدیدی پیدا نموده و زمینه برای تک نرخی شدن ارز فراهم آمده است.
این امر از دیدگاه کلان می تواند تا حدودی دغدغه سرمایه گذاران خارجی را از حیث
شفاف تر شدن اقتصاد و نیز توانایی انجام محاسبات جهت سرمایه گذاری های بلند مدت در
پروژه های عظیم مرتبط با صنعت نفت مرتفع سازد. سرمایه گذاری خارجی منجر به توانایی
هر چه بیشتر شرکت های داخلی در جهت تکمیل طرح های توسعه ای، به کارگیری تجهیزات
جدید، افزایش مقداری و کیفی فروش، کاهش هزینه ها و نهایتاً افزایش سودآوری خواهد گردید.

این کارشناس
بازار سرمایه از بعد خرد این موضوع را بررسی کرد و گفت: خوراک شرکت های مرتبط با
صنعت نفت همواره نقش بسیار مهمی را در بهای تمام شده این شرکت ها داشته است.
محاسبه نرخ خوراک با ارز مبادله ای و فروش محصولات با ارز آزاد، همواره یک سود بی
دردسر و را برای صنعت پتروشیمی به همراه داشته است. حذف فاصله ارز مبادله ای و ارز
آزاد با اعمال تغییرات ساده روی صورت های مالی، منجر به کاهش سود شرکت های حاضر در
صنعت پتروشیمی خواهد شد. از سوی دیگر تک نرخی شدن ارز، افزایش سود شرکت های
پالایشی را فارغ از ابهامات موجود در این صنعت به همراه خواهد داشت.

صابونچی در خاتمه
عنوان کرد: نهایتاً آنکه از بعد کلان، تک نرخی شدن ارز نوید بخش رشد و توسعه صنایع
مرتبط با نفت در بلند مدت خواهد بود. از دیدگاه خرد نیز اگرچه صورت های مالی، کاهش
سود پتروشیمی ها و افزایش سود پالایشگاهی ها را نشان می دهند، ولی نمی بایست از
نظر دور داشت که این امری شناخته شده برای تحلیلگران و فعالین بازار بوده و تاکنون
بخشی از اثرات خود را بر ارزش سهام این شرکت ها گذارده است. بنابراین وزن دهی مناسب
به اثرات تک نرخی شدن ارز و تخمین تغییرات قیمتی در ارزش سهام این گونه شرکت ها می
بایست همراه با دقت و ظرافت بسیار و بدون اثرپذیری از هیجانات القایی، صورت پذیرد.


جهت عضویت در کانال تلگرام #اخبار #اقتصادی #بورس_نیوز روی لینک
زیر کلیک کنید و گزینه
JOIN را بزنید.

https://telegram.me/boursenews_ir

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166397/تأثیر-ارز-تک-نرخی-بر-پالایشی-ها-و-پتروشیمی-ها-از-دو-بُعد