مهدی شریفی نیک نفس روز سه شنبه در باره فعالیت کنونی بخش خصوصی در حوزه صادرات به خبرنگار خبرگزاری اقتپصادی ایران گفت: در نشست هایی که با سازمان توسعه تجارت داشته ایم پیشنهاد شکل گیری هلدینگ های تخصصی را در حوزه هایی مانند بازرگانی و پتروشیمی را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: این مساله قطعا همیاری سازمان توسعه تجارت را می طلبد؛ متاسفانه در کشور سازمان های متولی در حوزه صادرات داریم که به شکل جزیره ای اعمال سلیقه می کنند؛ بایستی با تجمیع سازمان ها و نهادهای متولی کار را تخصصی پیش برد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی در کشور، متاسفانه مدیریت واحد تجارت نداریم که برنامه های مدون و دقیق از دل آن بیرون آمده باشد.
در شرایط فعلی امکان ریسک پذیری صادرات پایین است

شریفی عنوان کرد : در شرایط فعلی امکان ریسک پذیری صادرات پایین است؛ صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات به هیچ وجه به تنهایی جوابگوی امکان صادرات نیستند و بایستی کار متمرکز و تخصصی انجام شود.

این نماینده بازرگانی اتاق تهران در پاسخ به فعالیت شرکت های بیمه ای بین المللی پس از برجام، خاطر نشان کرد: شرکت های بیمه ای بخشی است که در حوزه تجارت برای کاهش ریسک هرگز به تنهایی قابل اتکا نیستند.

شریفی تاکید کرد: شرکت های هلدینگ که پیشنهاد تاسیس آنها ارایه شد امکانات وسیعی را تحت پوشش خود قرار می دهند، این فعالیت ها که به گونه متمرکز و تخصصی جریان دارد حقوق دان هایی دارند که می توانند در مواقع مختلف احقاق حق کرد و بسیاری امکانات دیگر که ریسک پذیری را به شکل چشمگیری کاهش می دهند.

شریفی نیک نفس تاکید کرد: باید متمرکز فعالیت کنیم  در غیر اینصورت بناچار در دام دلالان و واسطه گران بین الملی خواهیم افتاد.

وی یاد اور شد: آینده خوبی در انتظار بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی است.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت پیشتر گفته بود: هلدینگ های تخصصی راهی برای فرار از واسطه گران و دلالان است و  سازوکارهای صادراتی کشور باید از حالت جزیره ای به شکل متمرکز و منسجم درآید.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120387.html