به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» نوشت: «در حالی خبر دریافت یارانه از سوی نمایندگان کنونی مجلس از سوی معاون وزیر کار اعلام می‌شود که پیش از این دولت بارها درخواست کرده است، کسانی که به یارانه نیازی ندارند، خودخواسته نسبت به انصراف از دریافت یارانه اقدام کنند.

در عین حال مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد شد که دریافت یارانه برای غیر نیازمندان جرم تلقی شود.  در چنین شرایطی با توجه به دریافت یارانه از سوی ۵٠ نماینده مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این افراد در حالی که خود را نیازمند دریافت یارانه می‌دانستند در معرض ورود به مجلس قرار داده‌اند. دولت یازدهم در سال ١٣٩٣ خواستار آن شد که غیرنیازمندان از دریافت یارانه انصراف بدهند این در حالی است که در این دوره از جمعیت ایران تنها ۲ میلیون و ۴٠٠ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و سایرین ترجیح دادند همچنان با وجود نیاز نداشتن در این فهرست بمانند.

حالا میدری از حذف یارانه ۵٠ نماینده مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و درباره شرایط کنونی گفته است: امسال حداکثر اسامی ۲۰۰ هزار نفر را برای حذف یارانه به سازمان هدفمندی اعلام کردیم که مشخص شد یارانه بخش قابل توجهی از آنها قبلا قطع شده است. یارانه افراد پردرآمد را صرفا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف کرده‌ایم که اعضای هیات علمی و قضات از جمله این افراد هستند.

وی با اشاره به این که مجلس کد ملی همه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد، افزود: ۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان جدید مجلس شورای اسلامی قبلا یارانه دریافت می‌کردند که پس از نمایندگی، یارانه آنان حذف شده است.»

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120382.html