بررسی بازدهی
صندوق های سرمایه گذاری مشترک طی یک ماهه اخیر حاکی از آن است که از میان بیش از
۸۰ صندوق فعال در بورس ۵۱ صندوق بازدهی مثبت بدست آوردند، سه صندوق بدون بازدهی
مثبت یا منفی به کار خود پایان دادند و مابقی بازدهی منفی محقق ساختند.

بر اساس گزارش بورس
نیوز
، از میان ۵۱ صندوق سرمایه گذاری که طی یک ماهه اخیر بازدهی مثبت به ثبت
رساندند، بیشترین بازدهی مثبت توسط صندوق سرمایه گذاری پارس گستر به میزان ۱۰٫۷
درصد رقم خورده است. بعد از آن صندوق های بانک مسکن و یکم اکسیر فارابی هر یک
بازدهی مثبت حدود شش درصدی محقق ساختند و به ترتیب در ردیف های دوم و سوم جدول پر
بازده ترین صندوق ها قرار گرفتند. بر این اساس، چهار صندوق همچون ایساتیس، مشترک
گنجینه مهر، آسمان یکم و بانک اقتصاد نوین بازدهی مثبت بیش از پنج درصدی به ثبت
رساندند و همچنین ۱۱ صندوق بازدهی مثبت بین دو تا پنج درصدی محقق ساختند. از این
رو مابقی صندوق ها به کسب بازدهی مثبت کمتر از دو درصدی بسنده کردند.

بر اساس اطلاعات
موجود، طی معاملات تیر ماه سال جاری سرمایه گذاری های صندوق های افق، البرز و پویا
بدون تحقق بازدهی مثبت و یا منفی پایان یافت.

معرفی پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری طی یک ماه اخیر

این در حالی است
که مابقی صندوق ها یعنی حدود ۳۰ صندوق با تحقق بازدهی منفی موجب زیان سرمایه
گذاران خود شدند و بیشترین بازدهی منفی حدود پنج درصدی محاسبه می شود که توسط
صندوقی با عمر فعالیت ۲۲۷۴ روز رقم خورده است و مابقی بازدهی منفی کمتر از چهار
درصدی محقق ساختند.


جهت عضویت در کانال تلگرام #اخبار #اقتصادی #بورس_نیوز روی لینک
زیر کلیک کنید و گزینه
JOIN را بزنید.

https://telegram.me/boursenews_ir

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166307/معرفی-پر-بازده-ترین-صندوق-های-سرمایه-گذاری-طی-یک-ماه-اخیر