پایگاه خبری معدن نیوز- بیانیه ماموریت، چشم‌انداز و استراتژی بانک صنعت و معدن در چارچوب برنامه راهبردی ٩٩-١٣٩۵ به تایید هیات مدیره این بانک رسید.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، بر اساس این بیانیه ماموریت بانک، تسهیل حرفه‌ای و اثربخش در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره‌ای به منظور تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار اعلام شده است.
چشم‌انداز تعریف شده در این بیانیه برای بانک صنعت و معدن، بانکی است پیشرو در ارائه چابک و اثر بخش خدمات مالی و مشاوره‌ای به فعالیت‌های تولیدی صادرات محور و زیرساختی دوستدار محیط‌زیست، هم راستا با اولویت‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار.
استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن نیز بر اساس بیانیه یادشده عبارت است از کسب برتری تخصصی عملیاتی در بانکداری توسعه‌ای از طریق تقویت مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین‌المللی، ایفای نقش موثر در سیاستگذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17660