پایگاه خبری معدن نیوز- بر اساس احکام صادره توسط علی اشرف افخمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعضای هیات مدیره این بانک مسئولیت‌ها و ماموریت‌های جدیدی را بر عهده گرفتند.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، بر این اساس مسئولیت نظارت بر امور معاونت برنامه‌ریزی و فناوری، مدیریت امور اجرایی شعب و مدیریت اعتباری صنایع کوچک و متوسط به عباس معمارنژاد عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن واگذار شد.
اصغر پاک طینت نیز علاوه بر مسئولیت نماینده مدیرعامل و رییس کمیته انتصابات و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، نظارت بر مدیریت ارزیابی طرح ها، مدیریت اعتبارات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت آموزش و پژوهش و مدیریت مالی(با هماهنگی معاونت مالی و بین‌الملل) را عهده دار شد.
افخمی همراه با سمت نماینده مدیرعامل و رییس کمیسیون معاملات، نظارت بر مدیریت نظارت بر طرح‌ها، مدیریت وصول مطالبات و مدیریت پشتیبانی را نیز برعهده حسین عسکری قرار داد.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17661