به گزارش خبرنگار
بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص
پیش بینی درآمد سال مالی منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ اعلام نموده که افزایش هزینه های
عملیاتی عمدتا بابت اخذ پایانکار پروژه های ارمغان و سهند می باشد که فاقد ذخایر
کافی در دفاتر شرکت بوده اند. همچنین کاهش سرمایه گذاری ها به علت کاهش سود شرکت
سرمایه پذیر ساختمانی مسکن تابلیه در سال مالی ۹۵ می باشد. علیرغم ارائه زیان خالص
در صورت های مالی ۹ ماهه دستیابی به
EPS جدید برای این
شرکت متصور بوده و محقق خواهد گردید.بدیهی است در صورت هر گونه تغییر مراتب سریعا
از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166309/گزارش-شفاف-سازی-ثتران-را-اینجا-بخوانید