به گزارش تجارت پرس؛ این نشریه الکترونیکی به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است.

گزیده آمارهای اقتصادی فروردین و اردیبهشت

منبع خبر: http://www.tejaratpress.ir/money/bank/27268-انتشار-گزیده-آمارهای-اقتصادی-دو-ماهه-فصل-بهار-توسط-بانک-مرکزی