پایگاه خبری معدن نیوز- در سه ماه نخست امسال بانک صنعت و معدن بیش از یک هزار و ۶٣۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۶٧ طرح صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط استان تهران پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، از رقم یاد شده حدود یک هزار و ۴۵٧ میلیارد ریال به ٢١ طرح بزرگ صنعتی در این استان پرداخت شده است.
میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به صنایع کوچک و متوسط استان تهران در بهار امسال ١٧٩ میلیارد ریال بود که به ۴۶ طرح پرداخت شده است.
این بانک در سال‌های اخیر نیز نقش فعالی در تامین مالی طرح‌های زیربنایی و در نتیجه توسعه پایدار صنعتی در کشور داشته است.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17650