در یادداشتى که در ابتداى سال ٢٠١۶ منتشر کردم گفتم که در این سال سرمایه گذارى روى طلا در مقایسه با سرمایه گذارى هاى دیگر ، سرمایه گذارى خوبى است ، ولى نمیتوان انتظار یک روند صعودى را در این سال از طلا داشت .
این برداشت تا کنون درست بوده است . به نظرم میرسد که در ششماهه دوم سال ٢٠١۶ و در سال ٢٠١٧ همین وضعیت براى طلا وجود داشته باشد و در این مدت نیز نمیتوان از طلا انتظار یک روند جاندار صعودى داشت . دلیل این پیش بینى هم مشخص است .
اگر به مواضع صندوق بین المللى پول خطاب به کشورهاى G20 توجه کنید ، از این کشورها خواسته است که جهان در آستانه رکود است و لازم است که هر یک از این کشورها سیاستهاى انگیزشى خاصى را دنبال کنند. از طرف دیگر مشخص است که چنین وضعیتى در امریکا وجود ندارد و علیرغم مشکلات اقتصادى هنوز از اقتصاد مستحکمى برخوردار است .
در نتیجه اقتصاد امریکا در مدت اشاره شده از کشورهاى رقیب خود موفق تر خواهد بود و لذا دلار امریکا کماکان یک پول قدرتمند در جهان باقى خواهد ماند. حتى اگر آمارهاى امریکا به تدریج خرابتر شود ممکن است دلار همچنان قدرت خود را حفظ کند، چون ممکن است که سایر کشورهاى وضعیت بدترى را تجربه کنند. خلاصه اینکه  دلار امریکا در این دوران قوى باقى خواهد ماند و به همین دلیل طلا نمیتواند یک روند صعودى درست کند. چون عامل مهم و تعیین کننده بهاى طلا در بازارهاى جهانى ، به شرایط بسیار خاصى که تکرار آنها بسیار نامحتمل است ، به دلار امریکا وابسته است و هر چه دلار امریکا قوى تر شود بهاى طلا در بازارهاى جهانى کاهش مى یابد.
 بنابراین بهترین شیوه سودگرفتن در یکسال و نیم آینده از بازار داخلى و خارجى طلا ، استفاده از نوسانات بسیار تکرارشدنى این فلز گرانقیمت است ، در حالی که لنگرگاه معاملات بهتر است به سمت خرید متمایل باشد. ضمنا براى خرید بلند مدت بهترین پول براى خرید طلا با ریال است تا ارزهاى دیگر .

منبع خبر: http://banker.ir/news/166789/چشم-انداز-طلا-در-سال-٢٠١٦-و-٢٠١٧