پایگاه خبری معدن نیوز- در سه ماه نخست امسال بانک صنعت و معدن مبلغی حدود ٣٨۴ میلیارد ریال تسهیلات به ٢٨ طرح بزرگ ، کوچک و متوسط صنعتی در استان مازندران پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، از این مبلغ بیش از ٣١۶ میلیارد ریال به ١۴ طرح بزرگ صنعتی در این استان پرداخت شد.
میزان تسهیلات اعطایی به ١۴ طرح صنعتی کوچک و متوسط در بهار امسال ، توسط این بانک به ۶٨ میلیارد ریال بالغ شده است.
بانک صنعت و معدن در سال‌های اخیرعلاوه بر طرح های بزرگ و زیربنایی با توجه به استعدادها و قابلیت های مناطق مختلف کشور به تامین مالی طرح های کوچک و متوسط در راستای توسعه صنعتی کشور گام برداشته است.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17638