به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،پس از استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک قرائت و صورت های مالی ۱۳۹۴ و عملکرد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه بانک رسید.
سپس در مورد انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل بانک رأی گیری به عمل آمده و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی بانک، برای مدت یک سال، از طرف مجمع عمومی سالانه بانک، انتخاب شد. سپس روزنامه‏ های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‏ های کثیرالانتشار بانک انتخاب شدند و مجمع عمومی عادی سالانه بانک پایان پذیرفت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166768/مجمع-عمومی-بانک-آینده-برگزار-شد