آب و هوای خشک، فقدان منابع غذایی لازم، پایین بودن سطح زندگی و امکانات و … همه و همه باعث شد تا این کشور یکی از بدترین کشورهای دنیا برای زندگی کردن باشد. اما با تمام این اوصاف در برخی از نقاط این کشور مردمانی زندگی می کنند که هرگز حاضر نیستند قلمرو خود را ترک کنند. این مردمان نه سواد دارند و نه از تکنولوژی سردر می آورند. آنها نه به منابع آب و گاز دسترسی دارند و نه می دانند گاز چیست. هرگز به مدرسه نمی روند و هرگز از قلمرو خود خارج نمی شوند.

غذای آنها از گوشت جانوران وحشی و البته مواد گیاهی تهیه می شود. آنها دوست ندارند کسی آرامش شان را به هم بزند.

تصاویری از این مردم بدوی را در ادامه می بینید:

        

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166258/مردمانی-از-یک-قبیله-که-هنوز-به-شیوه-های-بدوی-زندگی-می-کنند