به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،  بر این اساس نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات در بخش ریالی از منهای ۱۵٫۸ در سال ۹۳ به منهای ۱۳٫۴  در پایان سال ۹۴ رسید.
این در حالی است که بر اساس این آمار در بخش تسهیلات ارزی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات با روند رشد منهای ۲۶ درصدی از مانده ۱۷٫۷ درصدی این تسهیلات به ۱۳٫۱ رسید. بر این اساس روند کاهش تسهیلات غیرجاری با سرعتی بیشتر در بخش ارزی ادامه یافت تا در پایان سال ۹۴ رشدی در حدود ۱۹٫۲ درصد را به ثبت برساند.
بر اساس این گزارش در پایان سال گذشته تسهیلات غیرجاری در دو بخش ارزی و ریالی نسبت به کل تسهیلات کاهش یافته و مانده مطالبات معوق و مشکوک الوصول شبکه بانکی از ۱۲٫۱ در پایان سال ۹۳ به ۱۰٫۲ در پایان سال ۹۴ رسید که به نسبت روند کاهش سال گذشته رشدی ۱٫۵ درصدی را به ثبت رساند.
گفتنی است روند کاهش تسهیلات غیرجاری در پایان سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166669/مطالبات-معوق-بانکی-کم-شد