به گزارش “منبری ها”چند روز از کودتای ناموفق ارتش در ترکیه می‌گذرد و تحلیل‌های مختلفی در رابطه با آن در رسانه‌های داخلی و خارجی مبنی بر ساختگی بودن این کودتا توسط اردوغان و یا واقعی بودن این کودتا توسط ارتشی‌ها یا طرفداران فتح‌الله گولن (رهبر مخالفان اردوغان) که تایید آمریکا را به همراه داشته، ارائه شده است. گزارش‌های متعددی نیز از نحوه کودتا و همچنین عوامل مختلف در شکست این کودتا مخابره شد؛ اما در اتفاق‌های پرسرعت چند ساعته آن شب در ترکیه، نقش استراتژیک ماهیت رسانه مغفول ماند که چگونه Real Time journalism یاLive journalism   (ژورنالیسم به‌هنگام یا زنده) می‌تواند در نبردها یک طرف را پیروز و طرف دیگر را شکست دهد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166184/چگونه-ژورنالیسم-به‌هنگام-به-داد-اردوغان-رسید