حساسیت به داروهای بیهوشی
به هیچ عنوان قابل پیشگیری و قابل درمان نیست.
خانواده این بیمار باید مراقب باشند .
احتمال اینکه این افراد نیز همین ژن را داشته باشند حدود۶% میباشد.

یا باید قید عمل جراحی را کلا بزنند .

و یا اینکه در صورت ناچار شدن, با این ماده بیهوشی خاص , برایشان بیهوشی صورت نگیرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166072/جراحی-بینی-مرد-43-ساله-را-کشت