پایگاه خبری معدن نیوز- رییس خانه معدن گفت: رشد اقتصادی پایدار و فقر زدایی از بزرگراه معدن می‌گذرد بطوری که در شرایط کنونی توانسته ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را سهیم باشد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، محمد رضا بهرامن افزود: بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و بزرگترین بخش مولد بعد از کشاورزی است و در شرایط کنونی سهم ۱۷ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و باتوجه به گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مراکز کسب و کار خود توانسته است در شرایط کنونی ۶۳ درصد اشتغال بخش مولد و ۳۳ درصد اشتغال کل کشور را در برمی گیرد.
وی در توضیح این مطلب افزود: بخش صنعت و معدن در جامعه امروز اصلی‌ترین حوزه به منظور اهداف در نظر گرفته برای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
رییس خانه معدن در ادامه یادآور شد: بخش صنعت معدنکاری در اقتصاد کشور باید در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی نقش مهمی ایفا کند زیرا با توجه به سهم این بخش در اشتغالزایی به ازای هر شغل در معدن باید حداقل ۱۷ شغل در کنار خود را به همراه خواهد داشت.
رییس خانه معدن در ادامه تصریح کرد: سیاستگذاری در بخش معدن کشور با توجه به وظایفی که قانون معادن کشور برای متولی این بخش مهم اقتصادی تعریف کرده به عنوان دارنده« پنجره واحد » یکی از مواردی است که باید توسط متولیان بطور کامل برای حفظ منافع و توسعه اقتصادی کشور به نحو کامل اداره شود.
وی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل دخالت‌های سازمان‌های موازی نظیر اداره کل منایع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر ارگان‌هایی که بطور صرف حافظ منافع خود بوده در عمل مشکلاتی برای متولی بخش و تمام سرمایه‌گذارانی که در این بخش ورود پیدا کرده‌اند بوده است.
بهرامن پیشنهاد داد: برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری همچنین جذب سرمایه‌های بزرگ که در شرایط کنونی در داخل کشور وخارج از مرزها آمادگی ورود به این بخش مهم اقتصادی را داشته و به‌صورت کامل در اختیار متولی بخش معدن که همانا وزارت صنعت، معدن وتجارت است، داده شود.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17623