به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، هر چند رقم ۳۰ درصدی برای افزایش نقدینگی در سال گذشته رقمی قابل توجه تلقی می شود اما بررسی ها نشان می دهد هنوز رکود رشد نقدینگی در دو دهه گذشته شکسته نشده است . رشد نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که در سال های گذشته اقتصاد ایران را در مضیقه و فشار قرار داده است .
بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در ۱۸ سال گذشته، رشد نقدینگی در ۷ سال از این دوره زمانی بیش از سی درصد بوده است . برخی کارشناسان رشد شتابان نقدینگی را یکی از عوامل افزایش تورم در ایران می دانند .
با این وجود بالاترین رشد نقدینگی در این دوره زمانی متعلق به دولت نهم است چرا که در سال ۱۳۸۵ رکورد رشد ۳۹٫۴ درصدی نقدینگی را در کارنامه خود ثبت کرده است . پس از آن نیز بالاترین رشد نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۲ رخ داد . در این سال رشد حجم نقدینگی ۳۸٫۸ درصد اعلام شده است .
به گزارش خبرآنلاین، در سال های گذشته یکی از مهمترین سئوالات مطرح شده از سوی کارشناسان ، دلایل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در عین رشد شتابان نقدینگی در کشور است . کمیجانی، پیش تر درباره مهمترین دلایل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ گفته بود: ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶٫۶۲۴ رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد افزایش یافت و در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. لذا، عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۴، رشد پایه پولی است.
جدول زیر وضعیت رشد نقدینگی را در ۱۸ سال اخیر نشان می دهد:

منبع خبر: http://banker.ir/news/166597/کدام-دولت-رکورد-دار-رشد-نقدینگی-است؟