به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مراسم تودیع محمد حسین نظری توکلی مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ثامن و معارفه دکتر محمد ابراهیم پورزرندی مدیر عامل جدید موسسه اعتباری ثامن با حضور اعضای هیئت مدیره ، معاونان و مدیران صف و ستاد موسسه اعتباری ثامن در طبقه دهم برج ثامن برگزار شد.
در این مراسم بنیان گذاران تعاونی اعتبار ثامن دکتر آبرومند، مقدم، دکتر آذری، ذهتابچیان ومدیران بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور حضور داشتند.
محمد حسین نظری توکلی نزدیک به دو دهه سکان این موسسه اعتباری را بر عهده داشت.
پورزرندی دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی را داراست. وی که ازبزرگان و فعالان بازارهای مالی ایران بشمار می رود از سال ۱۳۷۸ در بانک ملت به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر مرکزتحقیقات و برنامه ریزی بانک را عهده دار بوده و در سال ۹۰ ماموریت تاسیس و راه اندازی گروه مالی بانک را عهده دارشده بود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166601/مدیرعامل-موسسه-ثامن-انتخاب-شد