پایگاه خبری معدن نیوز- ممیزی خارجی سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان مطابق با  ۲۰۰۴-iso 14001  توسط شرکت خارجی SGS به مدت ۳ روز آغاز شد .
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، در مراسم افتتاحیه این ممیزی که با حضور احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و تعدادی از معاونان و مدیران شرکت و ممیزان شرکت SGS برگزار شد، برنامه های سه روزه ممیزی و آخرین اقدامات و پروژه های زیست محیطی ذوب آهن مورد بررسی قرار گرفت .
صادقی در این مراسم با اشاره به برنامه های زیست محیطی ذوب آهن یادآور شد: برای این شرکت توجه به مسائل زیست محیطی به موازات برنامه های اقتصادی و فراتر از الزامات زیست محیطی خواسته شده توسط شرکت ها و سیستم های مراقبتی مدنظر بوده و در آینده به دنبال بهتر شدن اوضاع اقتصادی شرکت این اقدامات گسترده تر خواهد شد.
وی در ادامه به برنامه های کلی ذوب آهن در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی ذوب آهن از قبیل کاهش کک مصرفی ؛جایگزینی واحد های آلوده کننده و همچنین جایگزینی انرژی و مواد سوختی اشاره کرد .
در این مراسم عباس عباس زاده مدیرکیفیت ذوب آهن اصفهان ضمن تشریح برنامه های سه روزه ممیزی ، آمادگی کارکنان و تمامی واحدهای مرتبط در جهت اجرای هر چه بهتر این ممیزی را اعلام کرد
همچنین جهان بین سرممیز شرکت SGS با اشاره به اجرای ممیزی خارجی سیستم زیست محیطی ذوب آهن یادآور شد : این نوع ممیزی ها هر شش ماه یک بار انجام می شود و این دوره نیز طی سه روز با مراجعه به کارگاه ها و واحد های مختلف مسائل زیست محیطی شرکت را طبق الزامات استاندارد ISO 14001-2004  مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج نهایی در جلسه اختتامیه اعلام خواهد شد .

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17629