به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، اخیرا شایعه شده انتقال آنها به پرسپولیس بی‌ارتباط با اردو زدن سرخپوشان در کمپ اوکراینی نیست؛ به ویژه که مرور رزومه آنها نشان می‌دهد اخیرا در همان باشگاه صاحب کمپ توپ می‌زده‌اند! به هر حال امیدواریم دوستان اگر بازیکنی می‌گیرند، صرفا بر اساس توانایی‌های فنی‌اش باشد، وگرنه در شأن باشگاهی به بزرگی پرسپولیس نیست که به خاطر جور کردن یک کمپ ساده، ناچار به جذب بازیکن شود!

منبع خبر: http://banker.ir/news/166548/شنیده‌-خطرناک-در-موردخرید-جدید-پرسپولیس