به گزارش ایسکانیوز به نقل از اسپوتنیک، نیروی هواییترکیهامروز سه شنبه با صدوربیانیهای بر آگاهی قبلی از کودتای نظامی که اواخر هفته گذشته در این کشور اتفاق افتاد، اذعان کرد.

به گزارش مهر اینبیانیهمی افزاید، در روز ۱۵ جولای، سازمانامنیتملیترکیهاز تلاش برای کودتا آگاه شده و با بستن آسمان کشور از پرواز هواپیماهای نظامی جلوگیری کرد.

از سوی دیگر، «رویترز» می گوید دربیانیهای که در وبگاه ستاد کلارتشترکیهمنتشر شده است، گفته می شود که اکثر اعضایارتشنقشی در کودتای ۱۵ جولای نداشته اند.

مطابق با این بیانیه، نیروهای ارتشی وفادار به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوریترکیهدر ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی از وقوع کودتا آگاه شده و مقامات مربوطه را در جریان امور قرار دادند.

به دنبال کودتای نافرجام ترکیه، حدود ۶۰۰۰ هزار نفربازداشتشده و بسیاری از قضات و دادستان های کشور نیز از کار برکنار شدند – مسئله ای که موجب نگرانی نهادهایحقوقبشر و جامعه بین الملل شده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166124/ارتش-ترکیه-از-وقوع-کودتا-اطلاع-داشتیم