به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، «عبدالناصر همتی» امروز  در بازدید از پژوهشکده بیمه افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در پژوهشکده بیمه، باید مراحل اجرای این موضوع (مدیریت شرکتی) با جدیت لازم پیگیری شود.
حاکمیت شرکتی به معنی تدوین قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف هایی چون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان و سهامداران می‏شود.
همتی گفت: باید تاسیس کتابخانه تخصصی بیمه در دستور کار قرار گیرد.
رییس کل بیمه مرکزی تقویت آموزش تخصصی مدیران و کارکنان صنعت بیمه را مهم ارزیابی کرد و گفت: گذراندن دوره های حرفه ای چون MBA، مدیریت استراتژیک، تجزیه و تحلیل مالی، اقتصاد برای مدیران و کارکنان صنعت بیمه باید ضروری تلقی شود.
همتی بر بکارگیری ابزارهای تشویقی برای جذب دانشجویان به سوی پژوهش و تحقیق درباره بیمه تاکید کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166511/گامی-موثر-دراصلاح-روند-مدیریت-درصنعت-بیمه