به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،براساس این گزارش، “وپارس” با سرمایه اسمی ۲ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومانی، در عملکرد سال مالی ۹۴ فراتر از انتظار ظاهر شد و گل کاشت. چرا که این بانک معروف بورسی سود هر سهم سال قبل را ۹۲ ریال اعلام کرده بود اما در صورت های مالی حسابرسی شده ، به ازای هر سهم ۱۴۲ ریال سود محقق کرد که معادل ۵۴ درصد و به علت افزایش ۱۰۶ درصدی جمع درآمدهای غیر مشاع است.
همچنین این بانک سود هر سهم سال مالی جاری ۱۲۰ ریال پیش بینی کرده که که عمدتا” ناشی از رشد حدود ۳۶۰ میلیارد تومانی درآمد کارمزد ( بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) نسبت به کارمزد ۶۴۰ میلیارد تومانی سال جاری است.
به نوشته اخبار بانک، با این اوصاف ، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس درباره سود هر سهم سال مالی ۹۴ بانک پارسیان و آخرین وضعیت شرکت و اقدامات انجام شده درخصوص بازگشایی نماد معاملاتی، توضیحات مبسوطی به شرح زیر داد:

منبع خبر: http://banker.ir/news/166450/توضیحات-سازمان-بورس-درباره-بانک-پارسیان