به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،منصور حسینی مدیر بیمه های مهندسی،مسوولیت و خاص این شرکت اعلام کرد: هنوز علت اصلی آتش سوزی و رقم دقیق خسارت آن مشخص نیست و کارشناسان مشغول بررسی علت وقوع سانحه هستند که پس از بررسی های انجام شده طی دو ماه آینده علت حادثه اعلام خواهد شد.
وی افزود: بیمه نامه پتروشیمی بوعلی در قالب کنسرسیوم انرژی صادر شده که هشت شرکت اصلی بیمه عضو آن هستند و ۱۳شرکت بیمه دیگر نیز به صورت غیر مستقیم در این بیمه نامه سهم اتکایی دارند .
حسینی با اشاره به اینکه بیمه دانا هم در این بیمه نامه سهم دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه علت حادثه و ارقام دقیق خسارات وارده مشخص نیست، پس از بررسی های لازم و کارشناسانه طی دو ماه آینده علت اصلی بروز این حادثه اعلام خواهد شد .
گفتنی است: بیمه نامه پتروشیمی بوعلی در قالب کنسرسیوم انرژی بین هشت شرکت اصلی بیمه از جمله بیمه دانا صادر شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166417/اعلام-میزان-خسارت-پتروشیمی-بوعلی