به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،  در بند ۹ این قرارداد آمده که کارگروهی که فیفا مشخص کرده است مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد و قوانین فیفا و قوانین فدراسیون فوتبال ترکیه مرجع رسیدگی به اختلافات به وجود آمده هستند.

در بند ۱۰ هم آمده که این قرارداد را هر دو طرف خوانده و امضا کرده اند. یک کپی هم باید تا تاریخ ۲۰۱۶/۷/۱۹ برای فدراسیون فوتبال ترکیه ارسال شود.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/166418/رونمایی-از-دو-بند-جنجالی-قرارداد-طارمی