به گزارش سایپا نیوز و به نقل از خبر خودرو محمد عزیزی اظهار
داشت: با توجه به نام گذاری شعار سال و تاکید بر عمل گرایی از سوی مقام
معظم رهبری، خوشبختانه اجزاء مختلفی در اقتصاد کشور توانسته اند این مهم را
به منصه ظهور بگذارند که بهترین نمونه آن صنعت خودرو ، بویژه شرکت سایپا
است.

وی افزود: یکی از مواردی را که در خصوص توجه به اقتصاد
مقاومتی و اقدامات آن می توان مد نظر قرار داد بازنگری و سامان‌دهی اقدامات
گذشته است تا بتوان رویکردهایی را که با انتقاد همراه بوده است ، با
تغییرات مثبت همراه نمود و سایپا از این حیث برنامه ریزی های درست و منطقی
در پیش گرفته است.

عزیزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شرکت سایپا در خصوص
بازنگری و ساماندهی اقدامات پیشین، این شرکت را یکی از مدل های موفق در
اصلاح ساختار سرمایه دانست و تصریح کرد: اگرچه سایپا در ابتدای راه قرار
دارد اما همین مقدار از تلاش های صورت گرفته در راستای پیاده سازی اقتصاد
مقاومتی جای قدردانی دارد و می توان اقدامات این شرکت در برخی از بخش ها را
الگویی برای دیگر صنایع و شرکت ها دانست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به
گزارشاتی که از شرکت سایپا به ما ارسال شده است شرایط سختی که برای سایپا و
زیر مجموعه های آن در مسائل مالی در گذشته ایجاد شده بود جای خود را به
نمودارهای رو به صعود داده و در این راه پیشرفت های متعددی را همراه این
گروه خودروسازی کرده است.

وی اقتصاد مقاومتی را مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم
افزارهایی دانست که نیازمند مدیریت مدبرانه است و تاکید کرد: میتوان این
بحث را تحت عنوان فرایندهایی که منجر به فعال شدن دو کلید تقویت تولید ملی و
فرهنگ جهادی خواهند شد در بدنه اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد کردو در نهایت
امیدوار بود که بتوان به دست آوردهای مهم و ارزشمندی در اقتصاد مقاومتی دست
یافت.

محمد عزیزی خاطرنشان کرد: ما خوشبین هستیم تا بتوان دیگر
صنایع و بخش ها هم با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و با تدابیر درست و
کارشناسانه بتوانند نقش خود را در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل ،ایفا
کنند و با الگو قرار دادن رویکردهای صورت گرفته در شرکت های موفق به این
مهم دست پیدا کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166074/اصلاح-ساختار-مالی-سایپا-اقدامی-موثر-در-اجرای-اقتصاد-مقاومتی-است