ارشن – در تایم هفتگی
کبافق شاهد واکنش‌های قابل قبول قیمت به سطوح یک چنگال نزولی هستیم. قیمت با رسیدن
به یال بالای چنگال، با مقاومت مهمی رو به رو شده است. این سطح که در باند ۵۶۰-۵۷۰
واقع شده است می‌تواند به عنوان ترازی برای شناسایی سود خریداران قبلی مورد
استفاده قرار گرفته و در صورت شکسته شدن آن می‌توانیم انتظار رشد تا سقف قبلی در
۷۵۰ الی ۸۰۰ تومان را داشته باشیم.

کبافق

کبافق

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/165903/تحلیل-تکنیکال-کبافق