به گزارش خبرنگار بورس
نیوز
،
شرکت لیزینگ
رایان سایپا

براساس گزارش شفاف سازی اعلام نموده که به گزارش توجیهی هیئت مدیره
به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
به منظور افزایش میزان سود آوری و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ به تصویب
هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر
بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166044/افزایش-سرمایه-108-درصدی-ولساپا-روی-کدال-آمد