پایگاه خبری معدن نیوز- بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال بیش از ۴ هزار و ٧٢٠میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های صنعتی استان اصفهان پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، تسهیلات یاد شده به ۵۴ طرح صنعتی دراین استان پرداخت شده و زمینه ایجاد اشتغال و فعال شدن فضای کسب و کار را در این استان فراهم آورده است.
از تسهیلات پرداخت شده در بهار امسال به صنایع استان اصفهان ٣ هزار و ٧٧٠ میلیارد ریال به ٢٩ طرح بزرگ و ٩۵٠ میلیارد ریال به ٢۵طرح متوسط و کوچک پرداخت شده است.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17599