ارشن – فاسمین در تایم
روزانه نمودار متفاوتی با سایر هم گروهی‌های خود دارد. در نمودار قیمت فاسمین شاهد
حرکت قیمت در یک کانال نزولی بلند مدت و یک چنگال کوتاه مدت هستیم. در تراز ۲۵۰
تومان قیمت به سقف کانال نزولی و سقف چنگال خواهد رسید و با مقاومت مهمی رو به رو
خواهد شد. شکسته شدن سقف کانال نزولی در تراز ۲۵۰ تومان می‌تواند موجبات رشد
مناسبی را در این سهم رقم بزند. اما از نمایی دیگر در تایم هفتگی بر اساس الگوهای
کندلی شاهد عدم صدور سیگنال خرید جدی تا قبل از شکسته شدن تراز ۲۹۵ تومان هستیم.
به عبارت ساده‌تر باید این طور بیان نماییم که شکسته شدن تراز ۲۵۰ تومان چنانچه با
شکسته شدن تراز ۲۹۵ تومان در تایم هفتگی همراه شود، رشد مناسبی را پیش روی قیمت
قرار خواهد داد. در این حد فاصل نیز از مقاومت ۲۷۵ تومان نباید غافل شد. مهم‌ترین
سطح حمایتی قیمت نیز در ۲۰۰ تومان قرار داشته که شکسته شدن آن می‌تواند قیمت را یک
بار دیگر راهی کف قبلی در محدوده ۱۵۰-۱۶۰ نماید.

فاسمین

فاسمین

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/165902/تحلیل-تکنیکال-فاسمین