ارشن -در نمودار فراور
شاهد رشد قیمت در قالب یک گام صعودی هستیم که به روند نزولی چند ماهه شرکت خاتمه
داده است. اما در مقطع فعلی قیمت به تراز مقاومتی مهمی رسیده است. با توجه به
اینکه با شکسته شدن ۳۹۰ تومان در تایم هفتگی شاهد صدور سیگنال خرید هستیم، انتظار
رشد بیشتر قیمت در میان مدت را داریم اما این رشد در صورتی پایدار خواهد بود که
قیمت موفق به عبور از باند مقاومتی ۴۵۰-۴۷۵ تومان بشود، در غیر این صورت توصیه می‌شود
ورود به خرید بر روی سطوح حمایتی را برگزینید. هدف معاملات خرید بر روی تراز ۶۰۰
تومان در میان مدت واقع شده است.

فراور

فراور

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/165904/تحلیل-تکنیکال-فرآور