به گزارش تجارت پرس؛سرمایه شرکت بیمه حکمت ۲,۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲,۵۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد که از این میزان ۴۷% در تعهد سهامداران قرار داشته و ۵۳% مابقی با نماد بحکمت(۵۰ درصد پرداخت شده ) در پذیره نویسی عمومی عرضه گردید.در روز پذیره نویسی ۱,۳۲۵ میلیون سهم با ارزش اسمی۱۰۰۰ ریالی(۵۰ درصد پرداخت شده) در بازار فرابورس ایران عرضه گردید که ظرف روز مزبور کلیه سهام عرضه شده ، با اقبال خوب بازار روبرو شد و پذیره نویسی شرکت بیمه حکمت به اتمام رسید .

منبع خبر: http://www.tejaratpress.ir/money/bank/27084-پایان-پذیره-نویسی-سهام-شرکت-بیمه-حکمت-سهامی-عام-در-فرابورس-ایران