جمع‌بندی هفتگی بیزینس ترند – ۲۶ تیر ۹۵ [گوش کنید]

۰

more 

جمع‌بندی هفتگی بیزینس ترند – ۲۶ تیر ۹۵۶ نوع رئیس اعصاب خردکنconflict management-businesstrendرسانا رسیدجمع‌بندی هفتگی بیزین‌ترند - ۱۹ تیر ۹۵۵ تیپ از افرادی که تعلل می‌کنند: آیا شما هم جزو آن‌ها هستید؟


“, r = i.$el.prepend(n).find(“iframe-trigger”);
e(r).click(function (s) {
s.preventDefault();
var a = e(this), n = e(“html”), r = n.hasClass(“iframe-full-screen”), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;
a.text(o), r ? (i.$el.removeClass(“iframe-active”), n.removeClass(“iframe-full-screen”), setTimeout(function () {
e(window).scrollTop(a.data(“iframe-scroll-position”))
}, ۱)) : (a.data(“iframe-scroll-position”, e(window).scrollTop()), i.$el.addClass(“iframe-active”), n.addClass(“iframe-full-screen”))
})
}, i.init()
}, e.responsiveIframes.defaultOptions = {
openMessage: “Full screen”,
closeMessage: “Close”
}, e.fn.responsiveIframes = duty (s) {
lapse this.each(function () {
new e.responsiveIframes(this, s)
})
}
}(jQuery), document.getElementsByTagName(“html”)[ 0 ].className = “js”;
// ]]

مطالبی که در این قسمت خواهید شنید عبارت‌اند از:

(۲۹)

منبع خبر: http://www.businesstrend.ir/1395/04/26/%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B9%DB%B5/