ارشن – در نماد کروی در هفته‌های گذشته شاهد حرکت قیمت درون یک
کانال صعودی بود‌ه‌ایم. با رسیدن قیمت به سقف کانال اما شاهد افزایش عرضه ها
بودیم. در مقطع فعلی با رسیدن قیمت به محدوده تبدیل سطح منطبق با سقف قبلی، شاهد
افزایش تقاضا در نماد کروی هستیم و انتظار داریم با عبور از سقف قبلی، رشد قیمت تا
محدوده ۱۹۵-۲۰۰ تومان را شاهد باشیم. شکسته شدن سقف کانال صعودی و شکسته شدن
محدوده ۱۹۷ تومان رشد قیمت تا تراز ۲۲۵ تومان را رقم خواهد زد اما باید توجه نمود
که شکسته شدن تراز ۲۲۵ تومان در تایم هفتگی با صدور سیگنال خرید جدید همراه خواهد
بود که می‌تواند رشد میان مدت دیگری را رقم بزند. اهداف این سیگنال در سقف تاریخی
قیمت در ۲۷۵ تومان و در صورت آرایش مناسب، در ۳۵۰ تومان خواهد بود.

کروی

کروی

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/165900/تحلیل-تکنیکال-کروی